Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP371
Název záměru: Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP371_duvodyUkonceni.pdf (194 kB) - 29.11.2017 18:20:36
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucNákloNáklo
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2017 18:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IN-SAND INVESTMENT s.r.o., Kněžpole 306, 687 12 Bílovice
IČ oznamovatele: 28349512
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: MZP371_oznameni.zip (20009 kB) - 15.02.2012 09:54:21
Informace o oznámení: MZP371_infOznam.pdf (78 kB) - 15.02.2012 09:55:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP371_zjistovaci.zip (7368 kB) - 17.04.2012 14:49:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP371_infZjistovaci.pdf (68 kB) - 17.04.2012 14:49:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: