Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP378
Název záměru: Nápravná opatření – širší areál bývalé úpravny rud Březové Hory – II. etapa
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramBřezové Hory
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2012 14:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 25.04.2012
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP378_oznameni.zip (45898 kB) - 02.04.2012 13:41:52
Informace o oznámení: MZP378_infOznam.pdf (75 kB) - 02.04.2012 13:41:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP378_zjistovaci.zip (1352 kB) - 05.06.2012 08:43:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP378_infZjistovaci.pdf (127 kB) - 05.06.2012 08:43:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: