Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP400
Název záměru: Snížení emisí ze sušení třísek a výstavba roštového generátoru horkých plynů sušáren OSB
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;II/5.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2012 11:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Na Hranici 2361/6, 587 04 Jihlava
IČ oznamovatele: 26936364
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2012
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP400_oznameni.zip (61939 kB) - 18.10.2012 14:33:00
Informace o oznámení: MZP400_infOznam.pdf (138 kB) - 18.10.2012 14:33:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP400_zjistovaci.zip (2120 kB) - 16.11.2012 11:02:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP400_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 16.11.2012 11:02:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: