Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP401
Název záměru: Intenzifikace skládky komunálního odpadu S-OO společnosti Celio a.s.
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovRůžodol
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2012 07:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Celio a.s.
IČO oznamovatele: 48289922
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP401_oznameni.zip (11161 kB) - 08.11.2012 13:25:53
Informace o oznámení: MZP401_infOznam.pdf (140 kB) - 08.11.2012 13:25:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP401_zjistovaci.zip (1482 kB) - 18.12.2012 07:39:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP401_infZjistovaci.pdf (134 kB) - 18.12.2012 07:39:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: