Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP402
Název záměru: Skládka Uhy - V. etapa, rozšíření skládky odpadů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP402_duvodyUkonceni.pdf (85 kB) - 21.03.2019 09:27:52
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoUhyUhy
Středočeský krajMělníkNelahozevesNelahozeves
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2019 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skládka Uhy, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 62586611
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2012
Text dokumentace: MZP402_dokumentace.pdf (40995 kB) - 30.10.2012 15:40:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy 1-8 dokumentace
MZP402_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (163071 kB) - 30.10.2012 15:40:58
Informace o dokumentaci: MZP402_infDokumentace.pdf (72 kB) - 30.10.2012 15:40:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: