Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP404
Název záměru: Spalovací zařízení pro využití druhotného energetického zdroje
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2012 15:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Deza, a.s.
IČ oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2012
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Text oznámení záměru: MZP404_oznameni.zip (2304 kB) - 19.11.2012 09:23:16
Informace o oznámení: MZP404_infOznam.pdf (130 kB) - 19.11.2012 09:23:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP404_zjistovaci.zip (3307 kB) - 20.12.2012 15:55:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP404_infZjistovaci.pdf (98 kB) - 20.12.2012 15:55:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: