Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP406
Název záměru: Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s.
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1;II/10.4;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceHrobiceHrobice
Pardubický krajPardubiceOpatovice nad LabemOpatovice nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2016 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Elektrárny Opatovice, a.s.
IČ oznamovatele: 28800621
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2013
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: MZP406_oznameni.zip (24287 kB) - 28.12.2012 16:16:22
Informace o oznámení: MZP406_infOznam.pdf (139 kB) - 28.12.2012 16:16:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MZP406_zjistovaci.zip (3433 kB) - 08.02.2013 18:44:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP406_infZjistovaci.pdf (107 kB) - 08.02.2013 18:39:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2013
Text dokumentace: MZP406_dokumentace.zip (29100 kB) - 25.04.2013 15:58:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy
MZP406_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (527 kB) - 25.04.2013 15:52:47
Informace o dokumentaci: MZP406_infDokumentace.pdf (206 kB) - 25.04.2013 15:52:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.10.2013
Text posudku: MZP406_posudek.zip (24210 kB) - 19.09.2013 14:57:40
Informace o posudku: MZP406_infPosudek.pdf (205 kB) - 17.09.2013 12:48:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP406_zaveryStan.zip (664 kB) - 14.10.2016 10:34:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: