Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP425
Název záměru: Centrum pro komplexní nakládání s odpady Modlany II
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceModlanyKvítkov u Modlan
Ústecký krajTepliceModlanyVěšťany
Ústecký krajTepliceSrbiceSrbice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2016 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a.s.
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2014
Text dokumentace: MZP425_dokumentace.zip (113134 kB) - 01.10.2013 16:30:25
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP425_prepracovana.zip (112374 kB) - 03.09.2014 14:47:15
Informace o dokumentaci: MZP425_infDokumentace.zip (250 kB) - 05.09.2014 10:25:14
Vrácení dokumentace: MZP425_vraceni.zip (2484 kB) - 09.06.2014 11:12:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2015
Text posudku: MZP425_posudek.zip (22463 kB) - 15.07.2015 15:49:53
Informace o posudku: MZP425_infPosudek.pdf (125 kB) - 15.07.2015 15:49:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP425_inf1VP.pdf (100 kB) - 14.08.2015 08:45:52
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP425_zaveryStan.zip (414 kB) - 04.04.2016 09:26:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: