Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP436
Název záměru: Areál Golf & SKI - 2. etapa, Výstavba 18ti rekreačních objektů Čistá v Krkonoších
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovČerný DůlČistá v Krkonoších
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Areál Černý Důl, s.r.o.
IČO oznamovatele:
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2014 11:15
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2014
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP436_oznameni.zip (62142 kB) - 02.01.2014 11:03:03
Informace o oznámení: MZP436_infOznam.pdf (141 kB) - 02.01.2014 11:03:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP436_zjistovaci.zip (1741 kB) - 04.03.2014 11:15:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP436_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 04.03.2014 11:15:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: