Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP437
Název záměru: Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Dokončeno pod jiným kódem (viz. poznámka)
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2;II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZličín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: BENEFIT Development, a.s., Sady Pětatřicátníků 26, 301 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 27968898
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2014 16:56
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2014
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: MZP437_oznameni.zip (132749 kB) - 08.01.2014 08:14:40
Informace o oznámení: MZP437_infOznam.pdf (157 kB) - 08.01.2014 08:14:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP437_zjistovaci.zip (23115 kB) - 20.02.2014 16:55:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP437_infZjistovaci.pdf (150 kB) - 20.02.2014 16:56:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Od fáze rozeslání dokumentace je příslušným úřadem Magistrát hlavního města Prahy, veškeré další podklady jsou tedy k dispozici pod kódem záměru PHA937.