Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP444
Název záměru: Skládka odpadů S-OO Lišov - III. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceLišovLišov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2014 12:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CLAY CB spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 26088622
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.09.2014
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP444_oznameni.zip (59041 kB) - 05.09.2014 13:22:45
Informace o oznámení: MZP444_infOznam.pdf (206 kB) - 05.09.2014 13:22:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP444_zjistovaci.zip (2172 kB) - 27.11.2014 12:15:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP444_infZjistovaci.pdf (154 kB) - 27.11.2014 12:15:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: