Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP466
Název záměru: Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření na stávajícím zdroji - Teplárna Trmice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP466_duvodyUkonceni.pdf (188 kB) - 25.05.2016 13:38:17
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemTrmiceTrmice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2016 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.03.2016
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP466_oznameni.zip (108848 kB) - 03.03.2016 09:09:52
Informace o oznámení: MZP466_infOznam.pdf (204 kB) - 02.03.2016 13:42:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: