Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP501
Název záměru: VTE Sudice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaSudiceSudice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2021 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RenoProjekt, a.s.
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2021
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: MZP501_oznameni.zip (11043 kB) - 03.12.2020 11:25:24
Informace o oznámení: MZP501_infOznam.pdf (169 kB) - 03.12.2020 11:35:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: MZP501_zjistovaci.pdf (210 kB) - 16.08.2021 10:31:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Polsko
Poznámka:
Oznámení: MZP501_mezistOznameni.zip (8680 kB) - 03.12.2020 11:28:45
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: