Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK057
Název záměru: Farma ŽV ZD Haná v Senici na Hané
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucSenice na HanéSenice na Hané
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2004 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Haná,Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
IČ oznamovatele: 47673494
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK057_oznameni.doc (606 kB) - 24.07.2003 10:21:13
Informace o oznámení: OLK057_infOznam.doc (45 kB) - 24.07.2003 10:22:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK057_zjistovaci.doc (78 kB) - 24.09.2003 10:26:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK057_dokumentace.doc (4026 kB) - 12.11.2003 08:16:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK057_infDokumentace.doc (35 kB) - 12.11.2003 08:19:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK057_posudek.doc (1927 kB) - 10.05.2004 09:40:21
Informace o posudku: OLK057_infPosudek.doc (36 kB) - 10.05.2004 09:41:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK057_inf1VP.doc (37 kB) - 01.06.2004 13:29:54
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK057_zaveryStan.doc (94 kB) - 30.06.2004 07:26:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: