Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK176
Název záměru: Zemědělský lihovar Vrbátky
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OLK176_duvodyUkonceni.pdf (490 kB) - 29.01.2018 12:28:44
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovVrbátkyVrbátky
Olomoucký krajProstějovVrbátkyŠtětovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2018 12:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TRINITY INVESTMENT a.s., Na Žertvách 2230/44, 180 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 26192420
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK176_oznameni.pdf (7339 kB) - 16.03.2006 09:51:45
Informace o oznámení: OLK176_infOznam.doc (74 kB) - 16.03.2006 09:41:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK176_zjistovaci.doc (118 kB) - 19.06.2006 07:58:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokumentace nebyla předložena