Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK396
Název záměru: Vikantice - vodní nádrž Třeťák
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkVikanticeVikantice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2008 10:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Josef Kavalec, Kabátníkova 2, 602 00 Brno
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Králický Sněžník
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK396_oznameni.PDF (1975 kB) - 12.06.2008 08:30:05
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK396_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (13941 kB) - 12.06.2008 11:31:24
Informace o oznámení: OLK396_infOznam.doc (44 kB) - 12.06.2008 11:31:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OLK396_zjistovaci.doc (96 kB) - 11.07.2008 09:54:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: