Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK431
Název záměru: Bioplynová stanice Rovensko
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkRovenskoRovensko
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2010 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853, 789 01 Zábřeh
IČ oznamovatele: 47673656
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OLK431_oznameni.pdf (1583 kB) - 04.12.2008 13:06:53
Informace o oznámení: OLK431_infOznam.doc (49 kB) - 04.12.2008 13:06:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK431_zjistovaci.doc (117 kB) - 13.01.2009 10:09:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK431_dokumentace.pdf (2215 kB) - 22.10.2009 10:46:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK431_infDokumentace.doc (77 kB) - 22.10.2009 10:46:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK431_posudek.pdf (7413 kB) - 17.12.2009 11:34:30
Informace o posudku: OLK431_infPosudek.doc (45 kB) - 17.12.2009 11:34:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK431_inf1VP.doc (43 kB) - 11.01.2010 09:46:12
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK431_zapis1VP.doc (85 kB) - 01.02.2010 14:32:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK431_zaveryStan.doc (109 kB) - 08.02.2010 10:16:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska prodloužena dne 21.11.2011, č.j.: KUOK 128533/2011