Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK524
Název záměru: Výroba tekutých a sypkých práškových přípravků pro průmyslové aplikace v areálu bývalých kasáren ve Šternberku
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucŠternberkLhota u Šternberka
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2010 07:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. David Charvát, Mladějovice 208, 785 01 Šternberk
IČO oznamovatele: 61028746
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Koppová Hana RNDr.
Text oznámení záměru: OLK524_oznameni.pdf (17395 kB) - 16.08.2010 08:57:54
Informace o oznámení: OLK524_infOznam.pdf (107 kB) - 16.08.2010 09:02:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK524_zjistovaci.pdf (120 kB) - 21.09.2010 06:33:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: