Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK534
Název záměru: Změna č. 3 ÚPO Staré Město (lanová dráha, prodloužení lanové dráhy, parkoviště)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkStaré MěstoKunčice pod Králickým Sněžníkem
Olomoucký krajŠumperkStaré MěstoStaré Město pod Králickým Sněžníkem
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2010 10:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKITECH s.r.o., Kunčice 56, 788 32
IČ oznamovatele: 26827182
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Gemela Jan Ing.
Text oznámení záměru: OLK534_oznameni.doc (417 kB) - 09.11.2010 09:16:28
Informace o oznámení: OLK534_infOznam.doc (42 kB) - 09.11.2010 09:16:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2010
Závěry zjišťovacího řízení: OLK534_zjistovaci.doc (103 kB) - 14.12.2010 10:18:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Hanušovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: