Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK572
Název záměru: Dotěžení zásob DP, zajištění stability lom. stěn,zahloubení kamenolomu Kozí Vrch, k.ú. Loštice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkLošticeLoštice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2011 12:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR s.r.o.
IČ oznamovatele: 49452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OLK572_oznameni.pdf (2801 kB) - 23.06.2011 14:25:00
Informace o oznámení: OLK572_infOznam.docx (20 kB) - 23.06.2011 14:25:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OLK572_zjistovaci.docx (30 kB) - 28.07.2011 11:05:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: