Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK635
Název záměru: Větrné elektrárny Maletín
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkMaletínJavoří u Maletína
Olomoucký krajŠumperkMaletínStarý Maletín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2013 14:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VTE Maletín s.r.o., Krajní 233, 290 01 Poděbrady - Kluk
IČ oznamovatele: 24294527
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.01.2013
Zpracovatel oznámení: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: OLK635_oznameni.ZIP (23825 kB) - 10.01.2013 12:00:53
Informace o oznámení: OLK635_infOznam.doc (48 kB) - 10.01.2013 12:00:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OLK635_zjistovaci.doc (136 kB) - 08.02.2013 14:47:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: