Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK644
Název záměru: Stáj pro 142 ks dojnic Troubecká hospodářská a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovTroubkyTroubky nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2013 14:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Troubecká hospodářská a.s., Roketská 786/21, 751 02 Troubky nad Bečvou
IČ oznamovatele: 25357972
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.05.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OLK644_oznameni.pdf (4435 kB) - 19.04.2013 08:56:47
Informace o oznámení: OLK644_infOznam.doc (50 kB) - 19.04.2013 08:44:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OLK644_zjistovaci.doc (100 kB) - 20.05.2013 14:49:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Přerov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: