Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK650
Název záměru: Nový most v obci Dlouhá Loučka, okres Olomouc
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucDlouhá LoučkaDolní Dlouhá Loučka
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2013 07:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
IČ oznamovatele: 70960399
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.05.2013
Zpracovatel oznámení: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: OLK650_oznameni.zip (5220 kB) - 07.05.2013 14:48:56
Informace o oznámení: OLK650_infOznam.doc (50 kB) - 07.05.2013 14:46:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OLK650_zjistovaci.doc (113 kB) - 07.06.2013 07:29:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Uničov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: