Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK653
Název záměru: Ekologické zpracování organických surovin biofermentací Rapotín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkRapotínRapotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2013 14:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LEPTECH, s.r.o., Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 01548956
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OLK653_oznameni.7z (38884 kB) - 22.05.2013 07:36:44
Informace o oznámení: OLK653_infOznam.pdf (196 kB) - 22.05.2013 07:36:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OLK653_zjistovaci.pdf (285 kB) - 12.06.2013 14:41:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: