Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK678
Název záměru: Rozšíření výrobního areálu sýrárny Orrero, a.s., Litovel - Tři Dvory
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/8.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLitovelTři Dvory u Litovle
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2014 12:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGP Projekční ateliér, s.r.o., Jungmannova 12, 772 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 28643143
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2014
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OLK678_oznameni.zip (38885 kB) - 13.01.2014 07:25:00
Informace o oznámení: OLK678_infOznam.pdf (209 kB) - 06.02.2014 13:48:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OLK678_zjistovaci.pdf (313 kB) - 11.02.2014 12:32:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: