Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK693
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v DP Hranice na Moravě I
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHraniceHranice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2014 12:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TONDACH Česká republika s.r.o., Bělotínská 722, 753 18 Hranice
IČ oznamovatele: 25828584
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.06.2014
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OLK693_oznameni.zip (17012 kB) - 16.05.2014 13:13:53
Informace o oznámení: OLK693_infOznam.doc (49 kB) - 16.05.2014 13:13:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OLK693_zjistovaci.doc (116 kB) - 04.07.2014 12:39:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: