Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK696
Název záměru: Provozovna ANYT crematory
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucChválkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2014 07:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mgr. Jiří Kamený, Moravská 762/46, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 70035067
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OLK696_oznameni.zip (4164 kB) - 06.06.2014 12:18:21
Informace o oznámení: OLK696_infOznam.docx (28 kB) - 06.06.2014 12:18:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK696_zjistovaci.pdf (544 kB) - 09.07.2014 07:57:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: