Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK700
Název záměru: Stáj pro výkrm brojlerů Čechovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVelký TýnecČechovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2014 10:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JMbrojler Vacanovice s.r.o., Vacanovice 38, 783 57 Tršice
IČ oznamovatele: 29395305
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OLK700_oznameni.pdf (4473 kB) - 15.07.2014 12:22:55
Informace o oznámení: OLK700_infOznam.pdf (490 kB) - 15.07.2014 12:22:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OLK700_zjistovaci.pdf (519 kB) - 15.08.2014 10:29:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK700_infZjistovaci.doc (204 kB) - 15.08.2014 10:29:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýOlomoucObecní úřad Velký Týnec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: