Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK763
Název záměru: Revitalizace průmyslového areálu v Řepčíně, k.ú. Řepčín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucŘepčín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.05.2016 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SPV red, s.r.o.
IČ oznamovatele: 03027457
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OLK763_oznameni.zip (10788 kB) - 05.04.2016 14:30:49
Informace o oznámení: OLK763_infOznam.pdf (537 kB) - 11.04.2016 13:29:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2016
Datum nabytí právní moci: 25.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OLK763_zjistovaci.zip (2435 kB) - 24.05.2016 10:55:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: