Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK765
Název záměru: Výměna obalovací soupravy živičných směsí Velká Bystřice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVelká BystřiceVelká Bystřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2016 14:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BOHEMIA ASFALT, s.r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČ oznamovatele: 25186183
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2016
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OLK765_oznameni.zip (16925 kB) - 05.05.2016 09:55:26
Informace o oznámení: OLK765_infOznam.docx (28 kB) - 05.05.2016 09:55:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2016
Datum nabytí právní moci: 23.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OLK765_zjistovaci.doc (190 kB) - 21.06.2016 14:12:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Velká Bystřice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: