Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK769
Název záměru: Středisko živočišné výroby Čechovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVelký TýnecČechovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2016 15:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JM brojler Vacanovice s.r.o., Vacanovice 38, 783 57 Tršice
IČ oznamovatele: 29395305
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OLK769_oznameni.pdf (4000 kB) - 27.05.2016 07:09:27
Informace o oznámení: OLK769_infOznam.pdf (533 kB) - 27.05.2016 07:09:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2016
Datum nabytí právní moci: 16.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OLK769_zjistovaci.7z (1430 kB) - 14.07.2016 15:06:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýOlomoucObecní úřad Velký Týnec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: