Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK824
Název záměru: Chov skotu Troubky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovTroubkyTroubky nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2018 16:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Troubecká hospodářská a.s., Roketská 786/21, 751 02 Troubky
IČ oznamovatele: 25357972
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 19.02.2018
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OLK824_oznameni.zip (19999 kB) - 18.01.2018 13:28:57
Informace o oznámení: OLK824_infOznam.pdf (493 kB) - 18.01.2018 13:28:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OLK824_zjistovaci.pdf (627 kB) - 12.03.2018 16:24:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: