Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK826
Název záměru: Infrastruktura lokality Chmelnice v Lipníku nad Bečvou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovLipník nad BečvouLipník nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: Tue Apr 10 09:29:29 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOMPAKTA INVEST a.s., Tovární 2917/5a,750 02 Přerov
IČ oznamovatele: 25329120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Feb 16 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: OLK826_oznameni.zip (7760 kB) - 16.02.2018 11:17:09
Informace o oznámení: OLK826_infOznam.docx (33 kB) - 16.02.2018 11:17:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue Apr 10 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: OLK826_zjistovaci.pdf (612 kB) - 10.04.2018 09:29:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: