Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK834
Název záměru: Salaš - Bukovice u Písařova
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkPísařovBukovice u Písařova
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2018 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jaromír Janků, Ph.D., Bukovice 42, 789 91 Písařov
IČ oznamovatele: 73955655
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: OLK834_oznameni.pdf (3271 kB) - 13.08.2018 13:13:03
Informace o oznámení: OLK834_infOznam.pdf (487 kB) - 13.08.2018 13:12:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2018
Datum nabytí právní moci: 26.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OLK834_zjistovaci.pdf (609 kB) - 26.09.2018 13:18:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: