Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK851
Název záměru: Rozšíření sjezdové tratě "U vodojemu", k.ú. Sobotín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/114
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkSobotínSobotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2019 08:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Milan Hroch, Sobotín č.ev. 3, 788 16 Sobotín
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2019
Zpracovatel oznámení: Banaš Marek, RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: OLK851_oznameni.zip (15167 kB) - 09.10.2019 10:21:54
Informace o oznámení: OLK851_infOznam.pdf (221 kB) - 09.10.2019 10:21:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OLK851_zjistovaci.pdf (376 kB) - 02.12.2019 08:16:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Šumperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: