Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK852
Název záměru: Terénní úpravy Bohutín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkBohutínBohutín nad Moravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2019 10:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENVIROZONE s.r.o., Hodolanská 36/38, 779 00 Olomouc
IČO oznamovatele: 04335716
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.12.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OLK852_oznameni.zip (20228 kB) - 12.11.2019 09:17:53
Informace o oznámení: OLK852_infOznam.pdf (192 kB) - 12.11.2019 09:17:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OLK852_zjistovaci.pdf (404 kB) - 20.12.2019 10:45:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: