Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK868
Název záměru: Cihelna Polom - úpravy terénu DP, k.ú. Polom u Hranic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OLK868_duvodyUkonceni.PDF (13 kB) - 12.10.2020 11:32:44
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPolomPolom u Hranic
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2020 11:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cihelna Polom, spol. s r.o., Polom 97, 753 65
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: OLK868_oznameni.7z (7946 kB) - 20.08.2020 11:22:50
Informace o oznámení: OLK868_infOznam.docx (22 kB) - 20.08.2020 11:22:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: