Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK883
Název záměru: ČOV Litovel, solární sušení surového kalu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLitovelLitovel
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2021 14:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
IČ oznamovatele: 00299138
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 30.04.2021
Zpracovatel oznámení: Götthans Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kostkan Vlastimil RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Litovelské Pomoraví
Dotčené EVL: Litovelské Pomoraví
Text oznámení záměru: OLK883_oznameni.pdf (11779 kB) - 31.03.2021 09:26:59
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OLK883_infOznam.pdf (237 kB) - 31.03.2021 09:26:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2021
Datum nabytí právní moci: 17.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OLK883_zjistovaci.pdf (335 kB) - 17.05.2021 14:09:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Litovel
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Litovel
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: