Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK897
Název záměru: ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ - PŘÁSLAVICE
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucPřáslavicePřáslavice u Olomouce
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2022 11:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENRETA s.r.o., Pardubická 219, 533 52 Srch
IČ oznamovatele: 62065751
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2021
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: OLK897_oznameni.7z (16161 kB) - 08.11.2021 10:42:58
Informace o oznámení: OLK897_infOznam.pdf (213 kB) - 08.11.2021 10:42:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2022
Datum nabytí právní moci: 25.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: OLK897_zjistovaci.pdf (413 kB) - 25.01.2022 11:55:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: