Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1014
Název záměru: Změna užívání skladu chemických látek v areálu Parvat s.r.o. na sklad nebezpečných odpadů
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV1014_duvodyUkonceni.doc (100 kB) - 05.09.2003 09:26:50
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraKutná Hora
Poznámka: areál bývalého závodu Praga - nyní Parvat s.
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2003 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Purum s.r.o., Fibichova 2, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 62414402
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1014_oznameni.doc (172 kB) - 07.07.2003 13:52:32
Informace o oznámení: OV1014_infOznam.doc (48 kB) - 07.07.2003 13:52:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: