Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1018
Název záměru: Sklad nebezpečných odpadů Kutná Hora, PURUM s.r.o.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraSedlec u Kutné Hory
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Oznamovatel: Purum s.r.o., Fibichova 2, 130 00 Praha 3
IČO oznamovatele: 62414402
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2004 09:45
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1018_oznameni.doc (362 kB) - 01.10.2003 08:14:07
Informace o oznámení: OV1018_infOznam.doc (50 kB) - 01.10.2003 08:14:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1018_zjistovaci.doc (451 kB) - 05.01.2004 13:32:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1018_dokumentace.doc (395 kB) - 06.04.2004 13:24:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1018_infDokumentace.doc (51 kB) - 06.04.2004 13:24:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1018_posudek.doc (850 kB) - 21.07.2004 13:17:24
Informace o posudku: OV1018_infPosudek.doc (53 kB) - 21.07.2004 13:17:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1018_inf1VP.doc (43 kB) - 21.07.2004 15:45:38
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1018_zapis1VP.doc (78 kB) - 19.08.2004 12:19:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1018_zaveryStan.doc (101 kB) - 29.09.2004 08:44:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: