Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1044
Název záměru: Rozšíření skládky odpadů S - OO Březnice - Chrást, III. etapa
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramBřeznicePřední Poříčí
Středočeský krajPříbramChrástChrást u Tochovic
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2006 16:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň
IČ oznamovatele: 61778516
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hadaš Lubomír MUDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1044_oznameni.pdf (2497 kB) - 16.05.2005 08:58:10
Informace o oznámení: OV1044_infOznam.doc (45 kB) - 16.05.2005 08:58:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1044_zjistovaci.doc (55 kB) - 14.07.2005 08:10:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hadaš Lubomír MUDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1044_dokumentace.zip (9542 kB) - 08.09.2005 09:12:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1044_infDokumentace.tif (108 kB) - 08.09.2005 09:12:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1044_posudek.zip (25224 kB) - 02.12.2005 16:11:34
Informace o posudku: OV1044_infPosudek.tif (120 kB) - 02.12.2005 16:11:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1044_zaveryStan.pdf (530 kB) - 03.02.2006 16:08:46
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: