Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1050
Název záměru: Skládka odpadů Radim - rozšíření stávající skládky - 1. a 2. etapa
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínRadimRadim u Kolína
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2006 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Radim, Radim 6, 281 03 Radim u Kolína
IČ oznamovatele: 00235661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1050_oznameni.doc (3854 kB) - 08.11.2005 12:27:18
Informace o oznámení: OV1050_infOznam.doc (46 kB) - 08.11.2005 12:03:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1050_zjistovaci.doc (71 kB) - 17.02.2006 17:16:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1050_dokumentace.doc (4928 kB) - 11.05.2006 08:01:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1050_infDokumentace.doc (48 kB) - 10.05.2006 09:24:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1050_posudek.pdf (728 kB) - 14.08.2006 12:32:29
Informace o posudku: OV1050_infPosudek.doc (48 kB) - 14.08.2006 12:32:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1050_inf1VP.doc (35 kB) - 18.09.2006 09:00:19
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1050_zapis1VP.doc (116 kB) - 01.11.2006 13:36:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV1050_zaveryStan.doc (163 kB) - 07.12.2006 10:55:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: