Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1086
Název záměru: Zvýšení kapacity výroby - AEROCAN CZ s.r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínVelimVelim
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2009 10:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AEROCAN CZ s.r.o., Palackého 639, 218 01 Velim
IČ oznamovatele: 26424444
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV1086_oznameni.pdf (1321 kB) - 05.06.2008 09:06:45
Informace o oznámení: OV1086_infOznam.doc (50 kB) - 05.06.2008 09:06:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV1086_zjistovaci.doc (67 kB) - 05.08.2008 08:39:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1086_dokumentace.pdf (1463 kB) - 06.10.2008 08:21:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1086_infDokumentace.doc (50 kB) - 06.10.2008 08:21:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1086_posudek.doc (1264 kB) - 18.02.2009 10:29:57
Informace o posudku: OV1086_infPosudek.doc (49 kB) - 18.02.2009 10:29:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1086_zaveryStan. (konečné
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Veřejné projednání se v souladu s § 9 odst.9 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, nekonalo