Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1117
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Vápenice I a pokračování těžby
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramVysoký ChlumecVápenice u Vysokého Chlumce
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2011 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČESKÁ ŽULA spol. s r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice
IČ oznamovatele: 47238518
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lundáková Ivana Ing.
Text oznámení záměru: OV1117_oznameni.pdf (4014 kB) - 16.03.2011 14:18:43
Informace o oznámení: OV1117_infOznam.pdf (199 kB) - 16.03.2011 14:18:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OV1117_zjistovaci.zip (2621 kB) - 07.06.2011 09:25:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: