Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1126
Název záměru: Ingersoll-Rand Ovčáry
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínOvčáryOvčáry u Kolína
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2012 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Goodman Czech Republic s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00
IČ oznamovatele: 27641180
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2012
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: OV1126_oznameni.pdf (4730 kB) - 18.07.2012 14:37:09
Informace o oznámení: OV1126_infOznam.pdf (203 kB) - 12.07.2012 09:11:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV1126_zjistovaci.zip (3086 kB) - 10.09.2012 07:59:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1126_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 07.09.2012 08:30:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: