Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1134
Název záměru: Rozšíření kapacit povrchových úprav - CVP Galvanika, s.r.o. provozovna Příbram
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2013 10:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CVP Galvanika s.r.o., K Podlesí 550, Příbram VI - Březové Hory, 261 01
IČ oznamovatele: 47548282
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2013
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV1134_oznameni.zip (15043 kB) - 15.05.2013 09:21:46
Informace o oznámení: OV1134_infOznam.pdf (202 kB) - 15.05.2013 09:22:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV1134_zjistovaci.zip (996 kB) - 11.07.2013 10:24:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1134_infZjistovaci.pdf (107 kB) - 11.07.2013 10:24:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Příbram
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: