Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1155
Název záměru: Rozšíření výrobního areálu fm. Agor Tech spol. s r.o. v Sádku
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV1155_duvodyUkonceni.pdf (174 kB) - 23.09.2015 09:07:28
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramSádekSádek
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2015 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agor Tech spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 48953199
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2015
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1155_oznameni.zip (21682 kB) - 09.03.2015 14:45:13
Informace o oznámení: OV1155_infOznam.pdf (195 kB) - 16.03.2015 08:23:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1155_zjistovaci.zip (1270 kB) - 19.05.2015 09:34:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1155_infZjistovaci.pdf (158 kB) - 13.04.2015 13:55:07
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: