Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1159
Název záměru: Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka - křižovatka II/118
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubenecDubenec u Příbramě
Středočeský krajPříbramPříbramBytíz
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 13.08.2015 10:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skanska a.s.
IČ oznamovatele: 26271303
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2015
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1159_oznameni.zip (33100 kB) - 08.06.2015 08:37:38
Informace o oznámení: OV1159_infOznam.pdf (182 kB) - 08.06.2015 08:37:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 18.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV1159_zjistovaci.zip (1484 kB) - 13.08.2015 10:10:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1159_infZjistovaci.pdf (139 kB) - 13.08.2015 10:10:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: