Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1162
Název záměru: Rozšíření výrobního areálu fm. Agor Tech spol. s r.o. v Sádku 2
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramSádekSádek
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2015 14:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agor Tech spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 48953199
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2015
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1162_oznameni.zip (26762 kB) - 29.09.2015 14:22:02
Informace o oznámení: OV1162_infOznam.pdf (181 kB) - 29.09.2015 14:22:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 29.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV1162_zjistovaci.zip (1937 kB) - 24.11.2015 14:33:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1162_infZjistovaci.pdf (208 kB) - 24.11.2015 14:33:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: